[PATCHv2 1/1] MdePkg/UefiDevicePathLib: Add support for PEIMs


Albecki, Mateusz
 

DevicePathLib utilities are useful in PEI to locate the devices which need
an opal unlock on S3 resume. This commit reuses the implementation done
to support Standalone MM for PEI.

Signed-off-by: Mateusz Albecki <mateusz.albecki@...>

Cc: Michael D Kinney <michael.d.kinney@...>
Cc: Liming Gao <gaoliming@...>
Cc: Zhiguang Liu <zhiguang.liu@...>
---
.../Library/UefiDevicePathLib/UefiDevicePathLibStandaloneMm.inf | 2 +-
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/MdePkg/Library/UefiDevicePathLib/UefiDevicePathLibStandaloneMm.inf b/MdePkg/Library/UefiDevicePathLib/UefiDevicePathLibStandaloneMm.inf
index 23fedf38b7..5d59b17f8b 100644
--- a/MdePkg/Library/UefiDevicePathLib/UefiDevicePathLibStandaloneMm.inf
+++ b/MdePkg/Library/UefiDevicePathLib/UefiDevicePathLibStandaloneMm.inf
@@ -19,7 +19,7 @@
MODULE_TYPE = MM_STANDALONE
PI_SPECIFICATION_VERSION = 0x00010032
VERSION_STRING = 1.0
- LIBRARY_CLASS = DevicePathLib | MM_STANDALONE MM_CORE_STANDALONE
+ LIBRARY_CLASS = DevicePathLib | MM_STANDALONE MM_CORE_STANDALONE PEIM


#
--
2.28.0.windows.1

---------------------------------------------------------------------
Intel Technology Poland sp. z o.o.
ul. Slowackiego 173 | 80-298 Gdansk | Sad Rejonowy Gdansk Polnoc | VII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego - KRS 101882 | NIP 957-07-52-316 | Kapital zakladowy 200.000 PLN.
Ta wiadomosc wraz z zalacznikami jest przeznaczona dla okreslonego adresata i moze zawierac informacje poufne. W razie przypadkowego otrzymania tej wiadomosci, prosimy o powiadomienie nadawcy oraz trwale jej usuniecie; jakiekolwiek przegladanie lub rozpowszechnianie jest zabronione.
This e-mail and any attachments may contain confidential material for the sole use of the intended recipient(s). If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete all copies; any review or distribution by others is strictly prohibited.