[PATCH V2] MdeModulePkg/PciBusDxe: Enumerator to check for RCiEP before looking for RP


Bassa, Damian <damian.bassa@...>
 

Before trying to access parent root port to check ARI capabilities,

enumerator should see if Endpoint device is not Root Complex integrated

to avoid undefined parent register accesses.

 

Signed-off-by: Damian Bassa damian.bassa@...

 

Change-Id: Ib782a9d73daab9164d4189a50e06273660400695

---

.../Bus/Pci/PciBusDxe/PciEnumeratorSupport.c  | 26 ++++++++++++++++++-

1 file changed, 25 insertions(+), 1 deletion(-)

 

diff --git a/MdeModulePkg/Bus/Pci/PciBusDxe/PciEnumeratorSupport.c b/MdeModulePkg/Bus/Pci/PciBusDxe/PciEnumeratorSupport.c

index db1b35f8ef..687d055f49 100644

--- a/MdeModulePkg/Bus/Pci/PciBusDxe/PciEnumeratorSupport.c

+++ b/MdeModulePkg/Bus/Pci/PciBusDxe/PciEnumeratorSupport.c

@@ -2128,6 +2128,27 @@ AuthenticatePciDevice (

   return EFI_SUCCESS;

}

+/**

+  Checks if PCI device is Root Bridge

+

+  @param Bridge            Instance of PCI device

+

+  @retval TRUE             Device is Root Bridge

+  @return FALSE            Device is not Root Bridge

+

+**/

+BOOLEAN

+IsRootBridge (

+  IN PCI_IO_DEVICE                    *PciIoDevice

+  )

+{

+  if (PciIoDevice->Parent == NULL) {

+    return TRUE;

+  } else {

+    return FALSE;

+  }

+}

+

/**

   Create and initialize general PCI I/O device instance for

   PCI device/bridge device/hotplug bridge device.

@@ -2229,7 +2250,10 @@ CreatePciIoDevice (

     return NULL;

   }

-  if (PcdGetBool (PcdAriSupport)) {

+  //

+  // Check if device's parent is not Root Bridge

+  //

+  if (PcdGetBool (PcdAriSupport) && !IsRootBridge(Bridge)) {

     //

     // Check if the device is an ARI device.

     //

--


Intel Technology Poland sp. z o.o.
ul. Słowackiego 173 | 80-298 Gdańsk | Sąd Rejonowy Gdańsk Północ | VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 101882 | NIP 957-07-52-316 | Kapitał zakładowy 200.000 PLN.

Ta wiadomość wraz z załącznikami jest przeznaczona dla określonego adresata i może zawierać informacje poufne. W razie przypadkowego otrzymania tej wiadomości, prosimy o powiadomienie nadawcy oraz trwałe jej usunięcie; jakiekolwiek przeglądanie lub rozpowszechnianie jest zabronione.
This e-mail and any attachments may contain confidential material for the sole use of the intended recipient(s). If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete all copies; any review or distribution by others is strictly prohibited.

Join devel@edk2.groups.io to automatically receive all group messages.